Xarxa de bancs de tumors de Catalunya

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Procediments Tècnics

Correu electrònic Imprimeix PDF
 

Les mostres solen correspondre a excedents de procediments quirúrgics que serien eliminades desprès de l'emissió del diagnòstic corresponent. El format d'emmagatzematge sol ser el d'un bloc congelat de teixit dins d'un medi de preservació (O.C.T.) o en un tub sense cap altre component.

Sempre que és possible, s'emmagatzema teixit normal del mateix òrgan per estudis comparatius.

Altres tipus de mostres són blocs de teixit fixat en formol i inclòs en parafina, impromptes citològiques i micromatrius de teixit, Aquestes últimes elaborades a partir d'un gran nombre de casos de teixit en parafina que es disposen de forma ordenada en un sol bloc.

L'emmagatzematge s'acostuma a realitzar a –80ºC en congeladors verticals o bé horitzontals i, en altres casos, en nitrògen líquid.

Alguns bancs disposen també d'àcids nucleics ja extrets d'algunes sèries de casos (ADN, ARN).

 

La XBTC està fortament compromesa en garantir la qualitat de les seves mostres, i per això, realitza controls anuals de qualitat. Com el principal tipus de mostres que emmagatzemen els bancs de tumors de la XBTC són mostres congelades, els controls es centren en aquest tipus de mostra.

 

Degut a l’elevada inestabilitat de les molècules de RNA, els controls de qualitat de la XBTC consisteixen en mesurar la seva integritat en les mostres conservades als bancs, ja que un RNA íntegre reflectirà una bona congelació i un adequat manteniment de la mostra. Per a fer això, s'extreu el RNA de les mostres amb kits específics de Qiagen per a l'extracció d'àcids nucleics, i es mesura la integritat del RNA amb el Bioanalyzer 2100 d'Agilent Technologies. 

 

La XBTC agraeix enormement a Qiagen i a Agilent Technologies l'aportació dels kits necessaris per a la realització d'aquests controls de qualitat.

 

  

 alt         alt