Xarxa de bancs de tumors de Catalunya

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Funcionament

Correu electrònic Imprimeix PDF
El funcionament de la XBTC es basa en tres premisses fonamentals: l´existència d´una base de dades compartida, encara que compartimentalitzada, un responsable que coordini l´activitat general de la xarxa en estreta relació amb un Comité executiu i l´existència d'uns protocols de funcionament que incloguin la gestió de sol·licituds i de la seva aprovació, l´obtenció i preservació de mostres consensuats entre els integrants de la xarxa i l´acreditació dels nodes que componen la xarxa.
 
Les mostres disponibles per als investigadors no estan centralitzades, sinó que romanen en cadascun del bancs associats, estan així disponibles de forma inmediata per al seu ús pels investigadors del centre i sempre subjectes al control dels resepectius comitès científicos i ètics de cada institució.
 
Els grups de investigació que necessiten mostres tumorals congelades o d’altre tipus les demanaran mitjançant aquesta pàgina web (apartat “professionals”). Aquesta sol·licitud serà atesa en funció de la disponibilitat de mostres dels diferents bancs que formen la xarxa i després de ser avaluats pel respectius comitès ètics i científics de les institucions donants.